อนุทิน 126951 - วัชราพร วงมู้ดา

 

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 11 วันที่22-26 กรกฎาคม 2556 (โรงเรียนบ้านพารา)

  สัปดาห์นี้ เนื่องจากเป็นวันหยุด คือ 22 –23 และได้เริ่มการสอนในวันพุธก็มีการสอนปกติ และสอนแทนชั้นประถมศึกษาปีที่2 วิชา คณิตศาสตร์ภาษาไทย เนื่องจากครูประจำชั้นติดภาระกิจ และในภาคบ่ายก็ช่วยในการจัดการเรียนการสอนของลูกเสือคือการสอนลูกเสือดิฉันช่วยคุมและสอนนักเรียนทุกครั้ง วันพฤหัสบดี สอนแทน ครูชั้นประถมศึกษาปีที่2 วิชาประวัติศาสตร์ ในอาทิตนี้นี้ก็ได้จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนเรื่องโครงการเรียนรู้กลุ่มดาวจักราศี 12 ราศี เป็นที่เรียบร้อยและผ่านไปได้ด้วยดีเขียน 26 Jul 2013 @ 13:09 ()


ความเห็น (0)