อนุทิน 126926 - สิตาพัชร์ great

ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ของครุศาสตร์ สาขาวิชาชึพครู พอมีท่านนักปราชญ์ผู้ใดให้คำชี้แนะ  แนะนำ หรือพอมีแนวทางในการคิดหัวข้อ  การทำงานด้านอื่นๆ ทีเกี่ยวกับครู ได้บ้างค่ะ แนะนำความคิดเห็นออกไอเดียให้แนวทางกับคนไม่รู้  ท่านก็เป็นผู้มีความเมตตามอบแสงสว่างให้กับผู้มืดให้สว่างได้ค่ะ  ขอบคุณค่ะท่านนักปราชญ์ผู้เจริญทั้งหลาย
เขียน 25 Jul 2013 @ 23:03 () แก้ไข 25 Jul 2013 @ 23:06, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ก็ควรเป็น "ปัญหาการเรียนการสอน" ที่คุณครูค้นพบในห้องเรียนของตัวเองไงครับ อันนี้ง่ายที่สุดและใกล้ตัวที่สุด และให้ลองอ่านวิทยานิพนธ์หรือบทคัดย่อของมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดสอน ป.โท ป.เอก ด้านครู จะทำให้เราพอมองเห็นแนวทางได้ชัดเจนขึ้นแบบเลา ๆ ;)...