อนุทิน 126892 - krutoiting

krutoiting

อะไรคือสิ่งที่เอื้อให้เกิดความร่วมมือแบบยั่งยืน และเว้นซึ่งประโยชน์ส่วนตัว

อะไรคือหัวใจที่ทำให้งานมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน(ผู้ป่วย)และสะท้อนกลับส่งผลดีต่อคนทำงานจริงมีรางวัล

เขียน 25 Jul 2013 @ 12:47 ()


ความเห็น (1)

นั่นสิคะ..