อนุทิน 126892 - krutoiting

  ติดต่อ

อะไรคือสิ่งที่เอื้อให้เกิดความร่วมมือแบบยั่งยืน และเว้นซึ่งประโยชน์ส่วนตัว

อะไรคือหัวใจที่ทำให้งานมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน(ผู้ป่วย)และสะท้อนกลับส่งผลดีต่อคนทำงานจริงมีรางวัล

  เขียน:  

ความเห็น (1)

นั่นสิคะ..