อนุทิน 126882 - อมรา รักษา

สัปดาห์ที่ 11 วันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2556 ในสัปดาห์นี้วันจันทร์กับวันอังคารเป็นวันหยุด ได้เริ่มสอนกันวันพุธกันเลย ในสัปดาห์นี้ได้มีการทบทวนบทเรียนที่เรียนมา และได้มีการติวข้อสอบให้แก่นักเรียน เพราะจะมีการสอบ กลางภาคเรียน ในอาทิตย์หน้า


เขียน 25 Jul 2013 @ 10:32 ()


ความเห็น (0)