อนุทิน 126879 - อมรา รักษา

สัปดาห์ที่ 10 วันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2556 ในสัปดาห์นี้เป็นการแข่งขันกีฬาทุกประเภทยกเว้น กรีฑา ประเภทลู่ และ ประเภทลาน กรีฑา นี้จะมีการแข่งอยู่ 2 วัน คือ วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม กีฬาที่ข้าพเจ้าได้ควบคุมมีผลการแข่งขัน คือ รุ่น 12 ปี ชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ รุ่น 14 ปี ชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  สำหรับการแข่งขันในครั้ง ถ้าหาก โรงเรียนไหนและนักกีฬารุ่นไหน ได้รับรางวัลชนะเลิศจะต้องไปแข่งขันต่อในระดับภาค ส่วนของข้าพเจ้าได้มีนักกีฬาวอลเล่ย์บอล รุ่น 12 ปี ชาย ได้ไปแข่งระดับภาคต่อที่ จังหวัดตรัง และข้าพเจ้าได้มีหน้าที่ฝึกซ้อมนักกีฬาต่อไป

เขียน 25 Jul 2013 @ 10:27 ()


ความเห็น (0)