อนุทิน 126857 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

 • ฉันใช้เวลาหลายวันในการแบ่งปันประวัติศาสตร์ทางความคิดเพื่อเก็บไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
  โดยร่วมประกวดเขียนจดหมาย "ชีวิตฉันเปลี่ยนไป...เมื่อได้อ่าน" ซึ่งจัดโดยไปรษณีย์ไทย
  เพื่อขานรับปีสำคัญ "กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก"  โดยมีเป้าหมายให้คนไทยอ่านหนังสือจากเดิม
  ปีละ ๒ - ๕ เล่ม  เ็ป็น ๑๐ - ๒๐ เล่ม
  http://www.thailandpost.co.th/news-public-detail.php?id=512
 • หลายวันที่พยายามเขียนจดหมายให้มีเนื้อความครบถ้วนในหนึ่งหน้าเป็นเรื่องที่ยากยิ่งนัก
  ทักษะการเขียนสรุปความมีความจำเป็นจริง ๆ

                                                                                          ธรรมทิพย์
                                                                                    ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๖

เขียน 24 Jul 2013 @ 22:49 ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจนะคะ...

เป็นกำลังใจด้วยครับ งานนี้ จะเป็นครูของการเดินทางในชีวิต แด่ตนเองและอนุชน รวมทั้งกัลยาณมิตรได้มากมายเลยนะครับ พี่ชาย ชยพร แอคะรัจน์

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณทุกดอกไม้กำลังใจจากกัลยาณมิตร ขอบพระคุณ ดร.พจนา และ พี่ชาย ชยพร ที่เป็นกำลังใจให้เสมอค่ะ