อนุทิน 126850 - noktalay

noktalay
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • หลังจากปิดสี่วัน ผลคือข้อมูลประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง...มาแบบมากมาย
  • จัดคิว และจัดคิว...แบบรักนะทุกคนไม่ลำเอียง
  • ครูนกช่วยเด็กๆจัดคิว แล้วขอไม่พูดอะไรเพราะเวลา ๒๐ นาทีเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อสาร
  • ข้อสังเกต ตัวสาร (บางคนมาไม่ชัดเพราะบอกด้วยวาจา...บางคนเขียนมาแบบย่อๆ ...บางคนมาเป็นแผ่นกระดาษสองหน้าเอสี่
  • ตัวรับสาร (เปิดวันแรกวุ่นวายกับการทักทาย และพรั่งพรู หากประกาศนานๆ สมาธิการฟังหมด จิตก็จดจ่อกับการคุย)
  • ตัวสื่อ (เด็กๆ ทำใจลำบากกับข้อมูลที่หลากหลาย ครูต้องยืนเป็นพี่เลี้ยงให้หลักคิด หลักทำงาน)
เขียน 24 Jul 2013 @ 20:18 ()


ความเห็น (0)