อนุทิน 126835 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ประสบการณ์ ตรงจริง บางคนมี ๒ ตัวแรก แต่ไม่รู้ตัวว่ามี ครับ 1.A proud look 2.A lying tongue