อนุทิน 126825 - กมลรัตน์ ไทยกลาง

สัปดาห์ที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

  สำหรับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในเครือเทศบาล ตั้งแต่งวันที่ ๑๒-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ สถานที่ คือ สะพานหิน แข่งขันกีฬาประเภทในร่ม  และที่สนามสุระกุลแข่งขันกีฬาประเภทกลางแจ้ง คือกรีฑา ในช่างการแข่งขันกีฬาในร่มดิฉันได้รับน่าที่ฝึกซ้อมและควบคุมนักกีฑาทุกวัน ยกวันวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ได้ไปช่วยดูแลและควบคุม นักกีฬาเทเบิลเทนนิส  นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ และ ๒ นักเรียนแต่ละคนตั้งใจและสู้อย่างเต็มที่มาก และในวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคมเป็นการแข่งขันกีฑา ดิฉันได้ทำหน้าที่ดูแลนักเรียน และส่งตัวนักกีฬารุ่น ๑๐ ปี ทั้งชายและหญิง  ระยะเวลา ๒ วันในการแข่งขันเป็นวันที่สนุกและตื่นเต้นมากๆ คอยลุ้นว่านักเรียนที่เราฝึกซ้อมจะวิ่งชนะโรงเรียนอื่นหรือไม่ ถึงจะไม่ชนะแตก็รู้ว่านักเรียนทำอย่างเต็มที่

  ในวันที่  ๑๕ กรกฎาคมได้ไปหล่อเทียนพรรษา  ณ วัดพุทธมงคลนิมิตรกับคณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

เขียน 24 Jul 2013 @ 09:29 ()


ความเห็น (0)