อนุทิน 126797 - ภัสราภรณ์ พริกชูผล

สัปดาห์ที่ 9 ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสัปดาห์นี้ได้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ แต่ดิฉันกับเพื่อนต้องดำเนินการหารถเพื่อที่จะนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ โรงแรมมารีน่า ภูเก็ตรีสอร์ท โดยได้ติดต่อและประสานงานกับทางเทศบาลแต่รถไม่ว่าง เลยต้องไปติดต่อที่อื่น ซึ่งการไปติดต่อในครั้งนี้มีความยากลำบากมาก เพราะฝนตก ไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินทางเลย แต่ด้วยความเป็นครู และหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ดิฉันและเพื่อนก็ช่วยกันหารถมาได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์รถจากเทศบาลตำบลรัษฎา เมื่อถึงวันที่ต้องพานักเรียนไปทัศนศึกษา ณ โรงแรมมารีน่าภูเก็ตรีสอร์ท ก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคณะวิทยากรเป็นอย่างดี โดยได้รับทั้งความรู้และการนำน้ำหมักมาใช้ ซึ่งเมื่อกลับมาถึงโรงเรียน ดิฉันและเพื่อน รวมทั้งครูพี่เลี้ยงได้สาธิตวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพให้กับนักเรียนชั้นประถมดูในคาบของการประชุม และในอาทิตย์นี้อาจารย์นิเทศก์ได้มาเยี่ยมเยือน และมาดูแลถามความคืบหน้าของการฝึกประสบการณ รวมทั้งท่านได้ให้คำแนะนำในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เขียน 23 Jul 2013 @ 16:42 ()


ความเห็น (0)