อนุทิน 126796 - ภัสราภรณ์ พริกชูผล

สัปดาห์ที่ 8 ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสัปดาห์นี้ได้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นในเรื่องของการทดลอง โดยนักเรียนชั้นอนุบาล มีความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี เพราะนักเรียนมีความตื่นเต้นในการทดลอง ซึ่งการทดลองที่นำมาสอนนักเรียนนั้นเป็นการทดลองที่ง่าย ๆ เเต่สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงวิชาวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น ส่วนนักเรียนชั้นป.4และนักเรียนชั้นป.5 ได้สอนเรื่องพืช ซึ่งการมาฝึกอนโรงเรียนนี้นับว่าโชคดีมาก เพราะการจัดการเรียนรู้สามารถนำนักเรียนลงไปเรียนรู้ได้จริงในธรรมชาติรอบๆโรงเรียน  และในสัปดาห์ได้นำโครงการกลับมาปรับแล้วแก้ไข ส่งต่อผู้อำนวยการโรงเรียน

เขียน 23 Jul 2013 @ 16:31 ()


ความเห็น (0)