อนุทิน 126785 - ศิริพรรณ บูเก็ม

สัปดาห์ที่ 10

           ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ.โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี การจัดการเรียนการสอนนั้นก็เป็นไปเช่นทุกๆ อาทิตย์ การจัดการเรียนรู้เริ่มเข้าสู้บทเรียนที่ให้นักเรียนได้มีโอกาสออกนอกห้องเรียน เพื่อทำกิจกรรมการสำรวจสิ่งมีชีวิตในโรงเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนมีความสุขมาก ตื้นเต้นเเป็นอย่างมาก เพราะนักเรียนได้รู้จักการทำงานที่ในกลุ่มจะต้องช่วยเหลือกัน ให้กิจกรรมต่างๆ ประสบความสำเร็จในการทำกิจกรรม แต่ก็มีนักเรียนบางคนที่จะเล่นมากกว่าทำงานจึงต้องใช้วิธีการต่างๆ ในการควบคุมไม่ให้เล่นกันจนเกินไป เช่น ต้องไปควบคุมการทำงานของนักเรียนกลุ่มนั้น

         ส่วนในวันพฤหัสบดีก็มีการจัดเทียนเพื่อไปถวายให้แก่วัดในวันเข้าพรรษา ซึ่งนักศึกษาและคุณครูทุกท่านได้ช่วยกันจัดอย่างสวยงาม และผลงานก็ออกมาเป็นที่น่าประทับใจ ซึ่งในวันศุกร์ก็ได้นำเทียนไปถวายให้แก่วัดเทพกระษัตรีในช่วงบ่ายของวันศุกร์ ดิฉันก็ได้รับมอบหมายให้คอยควบคุมดูแลนักเรียนชั้นป.5 และป.6 ด้วย การไปในครั้งนี้เป็นการเรียนรู้ศาสนาพุทธอีกด้วย ได้ทราบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธที่ดิฉันไม่ค่อยได้มีโอกาสพบเห็นว่ามีการปฏิบัติอย่างไร

         ในฐานะครูแล้ว ไม่ว่านักเรียนจะนับถือชาติใด หรือศาสนาใดก็ตาม ครูก็ถือว่านักเรียนทุกคน คือ ลูกศิษย์ของครู
เขียน 23 Jul 2013 @ 14:53 ()


ความเห็น (0)