อนุทิน 126772 - ยูมิ

  ติดต่อ

คนที่มีความเข้าใจในหลักสัจธรรมอย่างถ่องแท้ มักมีปกติฝึกฝนตนเอง
อย่างต่อเนื่องและสร้างประโยชน์ตนพร้อมประโยชน์ของผู้อื่นอยู่เสมอ

  เขียน:  

ความเห็น (0)