อนุทิน 126772 - ยูมิ

ยูมิ

คนที่มีความเข้าใจในหลักสัจธรรมอย่างถ่องแท้ มักมีปกติฝึกฝนตนเอง
อย่างต่อเนื่องและสร้างประโยชน์ตนพร้อมประโยชน์ของผู้อื่นอยู่เสมอ

เขียน 23 Jul 2013 @ 10:48 ()


ความเห็น (0)