อนุทิน 126759 - หฤทัย เพ็งจำรัส

  ติดต่อ

สัปดาห์ที่ 10 สัปดาห์นี้ก็ได้มีการติวข้อสอบกันอย่างเหมือนเดิมเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เข้าใจถึงเนื้อหาและสัปดาห์ได้มีการประชุมในเรื่องของโครงการที่จะจัดทำได้มีการมอบหมายงานให้แต่ละคน และสัปดาห์นี้ได้มีการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธ คือ วันอาฬาหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งทางโรงเรียนได้นำนักเรียนได้วัดที่วัดกะทู้และวัดวัดม่าหนิกเพื่อไปถวายของทำบุญให้กับพระสงฆ์ 

  เขียน:  

ความเห็น (0)