อนุทิน 126741 - อิรฟัล สะมะแอ

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 10 วันที่ 22 กรกฏาคม 2556

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตาเสมอ ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน

อีกรายวิชาหนึ่งที่ทำเอาผมเหนื่อยเลย คือ วิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ผมสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่บอกว่าทำเอาเหนื่อยเพราะผมกำหนดให้ส่งงานก็ส่งไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด บางกลุ่มเพื่อนๆ ทำบท 1 ถึง 3 เสร็จแล้ว แต่กลุ่มตัวเองพึ่งจะมาเปลี่ยนหัวข้อโครงงานก็มี พอมาถึงเวลาที่ต้องส่งแข่งขันโครงงาน ในรายการ “ทันโลก ทันวิทย์ จุดประกายความคิดสู่อาเซียน” ที่จัดขึ้นในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556 ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพ ก็เล่นเอารีบทำกันอุตลุด สุดท้ายโครงงานที่ผมเป็นครูที่ปรึกษาก็ส่งเข้าประกวดด้วยกันทั้งหมด 4 โครงงาน หลังจากนี้ก็ต้องฟิตกันในเรื่องรายละเอียดปลีกย่อย และการนำเสนอต่อไป


เขียน 22 Jul 2013 @ 17:12 ()


ความเห็น (0)