อนุทิน 126731 - รอกีเย๊าะ จารง

สัปดาห์ที่10 ของการไปฝึกสอนที่โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สัปดาห์นี้มีการประชุมคณะครูทุกท่านในเรื่องสำคัญๆหลายเรื่องด้วยกัน เช่น การนิเทศภายในของครู การประเมินแผนการสอนของครู รวมถึงเรื่องสำคัญๆอีกหลายเรื่องที่ครูและนักศึกษาฝึกสอนควรทราบซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการจัดการเรียนการสอน  สำหรับการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ก็เป็นเหมือนทุกสัปดาห์ที่ผ่านมามีการจัดทำแผนการสอนรวมถึงใบกิจกรรม สื่อการสอนที่น่าสนใจเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น แต่ถึงแม้ว่าครูจะมีการเตรียมการมาล่วงหน้าแค่ไหนก็ตาม ก็ยังมีนักเรียนบางคนที่พยายามคัดค้านการจัดการเรียนการสอนของครูโดยเรียกร้องความสนใจ สิ่งนี้เองจะทำให้ครูพยายามหาวิธีแก้ไขต่อไป สำหรับคาบชุมนุมในสัปดาห์นี้นักเรียนได้นำเอาสบู่เหลวที่ทำในสัปดาห์ก่อนมาบรรจุขวดเพื่อส่งไปยังชุมนุมอื่นที่ทำหน้าที่ขายต่อไปและอีกส่วนหนึ่งนักเรียนได้นำกลับไปใช้เองที่บ้าน จากกิจกรรมในคาบชุมนุมนักเรียนทุกคนดีใจมากที่ได้ลงมือทำด้วยตนเองและเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สามารถออกจำหน่ายและสร้างรายได้เข้าชุมนุม


เขียน 22 Jul 2013 @ 12:42 ()


ความเห็น (0)