อนุทิน #126724

เทศนากัณฑ์แรก กัณฑ์แรกเปิดดวงตา.. 
พระบรมศาสดาอุทานว่า โกณทัญญะรู้แล้ว


เขียน:

ความเห็น (0)