อนุทิน 126724 - อ.นุ

อ.นุ

เทศนากัณฑ์แรก กัณฑ์แรกเปิดดวงตา.. 
พระบรมศาสดาอุทานว่า โกณทัญญะรู้แล้ว


เขียน 22 Jul 2013 @ 07:40 ()


ความเห็น (0)