อนุทิน 126724 - อ.นุ

  ติดต่อ

เทศนากัณฑ์แรก กัณฑ์แรกเปิดดวงตา.. 
พระบรมศาสดาอุทานว่า โกณทัญญะรู้แล้ว


  เขียน:  

ความเห็น (0)