อนุทิน 126693 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๖๐๕ |

"การฟังด้วยหัวใจ"

บันทึกนี้ควรอ่าน ... "โปรดฟังทางนี้" ... (มองโรคในแง่ดี : คุณากร วรวรรณธนะชัย)

มีตัวอย่างมากมายที่คนซึ่งรักและห่วงใยกันต้องมาหมางเมินกัน เพียงเพราะความรู้สึกดี ๆ ในหัวใจของอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถเิดินทางตลอดรอดฝั่งไปจนถึงรูหูของอีกฝ่าย หนึ่งได้ ตัวอย่างเหล่านี้สามารถหาชมได้ไม่ยากจากตัวท่านเอง คนที่รักท่าน และคนที่ท่านรัก

ระยะ ทางจากหัวใจของคนคนหนึ่งไปสู่รูหูของใีครอีกคนนั้นช่างยาวไกลและเต็มไปด้วย อุปสรรคมากมาย ความโกรธซุ่มอยู่ข้างทาง รอโอกาสมาแทรกซึม ความน้อยใจดักอยู่ข้างหน้ารอจังหวะผสมโรง ความกลัว ความระแวงและอคติ กระจายกำลังรอบทิศพร้อมโจมตีทุกเื่มื่อ กว่าที่ความรักความห่วงใยซึ่งตั้งต้นออกเดินทางจากหัวใจจะกระเสือกกระสนไปจน ถึงรูหูของอีกฝ่ายได้นั้น มันก็สะบักสะบอมจนไม่เหลือเค้าเดิมที่เคยเป็น


แทนที่จะเป็นความห่วงใย รูหูผู้ไ่ม่รู้อีโหน่อีเหน่จึงได้สัมผัสเพียงถ้อยคำระคายหูประโยคหนึ่งเท่านั้น

เขียน 21 Jul 2013 @ 15:42 ()


ความเห็น (0)