อนุทิน 126658 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

ธง ชีวิตสะบัดพลิ้ว           เพลินลม

ชัย ชนะสง่าสม                    เสกสร้าง

เจริญ ยิ่งธรรมอุดม              เผดิมชีพ

นนท์ นั่นพยาธิล้าง              ลุด้าวแดนสวรรค์

 

โคลงบทนี้ อาจารย์ผู้หญิงท่านหนึ่งที่รู้จักเคารพนับถือกัน มาขอจากข้าพเจ้า โดยแจ้งว่า ผศ. ดร. ธงชัย เจริญนนท์ ท่านได้เสียชีวิตแล้ว  ให้ข้าพเจ้าแต่งกลอนให้ด้วย ๒ บท จะเอาไปอ่านไว้อาลัยและลงในหนังสือ ข้าพเจ้าก็ได้แต่งให้ตามความประสงค์ พร้อมทั้งแถมโคลงกระทู้บทนี้ไป ซึ่งอาจารย์ ธงชัย ท่านนี้แต่ก่อนก็เคยบวชเรียนในพระพุทธศาสนามาก่อน ท่านก็เป็นอาจารย์ผู้หนึ่งที่เคยอบรมสั่งสอน ท่านจากไปด้วยวัยอันไม่สมควรนัก ช่วงที่ท่านป่วยอยู่นั้นก็ได้ถามข่าวคราวอยู่บ่อยครั้ง ไม่นึกว่าจะมาด่วนจากไปเร็วอย่างนี้.ช่วงนี้ไม่ทราบเป็นอะไร ญาติโยมที่รู้จักมักคุ้นกัน หลายท่านหลายคนพากันป่วยไข้ไม่สบาย อาการหนักทั้งนั้น 

เขียน 20 Jul 2013 @ 13:17 () แก้ไข 20 Jul 2013 @ 13:19, ()


ความเห็น (1)

พระราชทานเพลิงศพ เมื่อ ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา