อนุทิน 126656 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

 • เมื่อคืนสอนนักเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก ชั้น ม.๖  จำนวน ๗ คน
  เรื่องโคลงสี่สุภาพ และการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ 
 • นักเรียนทุกคนท่องโคลงสี่สุภาพแม่บทได้
  แต่งกาพย์ยานี ๑๑ ได้สำเร็จในเวลาที่กำหนด  นี่ไง "รางวัลครู"
 • สอนเด็กห้องละไม่ถึง ๑๐ คน มีความสุขเช่นนี้เองหนอ...

                                                                     ธรรมทิพย์
                                                                ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เขียน 20 Jul 2013 @ 12:10 () แก้ไข 20 Jul 2013 @ 12:12, ()


ความเห็น (0)