อนุทิน 126656 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

 • เมื่อคืนสอนนักเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก ชั้น ม.๖  จำนวน ๗ คน
  เรื่องโคลงสี่สุภาพ และการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ 
 • นักเรียนทุกคนท่องโคลงสี่สุภาพแม่บทได้
  แต่งกาพย์ยานี ๑๑ ได้สำเร็จในเวลาที่กำหนด  นี่ไง "รางวัลครู"
 • สอนเด็กห้องละไม่ถึง ๑๐ คน มีความสุขเช่นนี้เองหนอ...

                                                                     ธรรมทิพย์
                                                                ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)