อนุทิน 126653 - กาญจนา ฮะยีตำมะลัง

สัปดาห์ที่ 10 ระหว่างวันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2556

         สำหรับสัปดาห์ที่ 10 ของการฝึกประสบการณ์การสอนในโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี 

ก็เป็นไปได้ด้วยดีสำหรับคำว่าครู  ซึ่งงานในด้านการสอนในสัปดาห์นี้ไม่ค่อยเต็มที                            

เนื่องจากนักเรียนมีกิจกรรม ส่วนหน้าที่ประจำวันที่ได้รับมอบหมายก็ผ่านไปได้ด้วยดี                                               

สำหรับอาทิตย์นี้มีคำสั่งให้ควบคุมนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ไปทำกิจกรรมกับ                              

อบต เทพกระษัตรี ซึ่ง เป็นกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝก โครงการในพระราชดำริ                              

จัดขึ้นในวันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2556 และกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเมืองใหม่                  

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และถวามยเทียนพรรษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 - 6          

ณ วัดเทพกระษัตรี (วัดบ้านดอน) ซึ่งดิฉันมีคำสั่งให้ไปควบนักนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                 

ณ วัดเมืองใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดิฉันไม่เคยเห็นพิธีการของศาสนาพุทธเลย                                 

ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ ก็เป็นสิ่งที่ดีงามอย่างหนึ่ง                                                   

ซึ่งทุกศาสนาก็สอนให้เป็นคนดี

เขียน 20 Jul 2013 @ 10:26 () แก้ไข 20 Jul 2013 @ 10:31, ()


ความเห็น (0)