อนุทิน 126646 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

 • ช่วงนี้ฉันทดลองดื่มน้ำหมักมหาบำบัดซึ่งทางบ้านหมักเองโดยใช้เวลา ๑ ปี เพื่อพิสูจน์ความจริง สามวันแรกมีอาการมึนงงซึ่งเกิดจากการขับพิษออกจากร่างกาย http://kucon.lib.ku.ac.th/Fulltext/KC4912005.pdf
  วันที่สี่เริ่มสดชื่นขึ้น  
 • แท้จริงแนวคิดเรื่องน้ำหมักจากผลไม้ทั้ง ๖ ชนิด มีปรากฏในพระไตรปิฎกซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกของพระองค์ให้ดูแลสุขภาพตนเอง  นับเป็นพระปัญญาธิคุณซึ่งไม่มีมหาบุรุษใดในโลกเปรียบได้
                                                  
                                                                                                     ธรรมทิพย์
                                                                                               ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                                           

เขียน 20 Jul 2013 @ 07:00 () แก้ไข 20 Jul 2013 @ 07:13, ()


ความเห็น (0)