อนุทิน 126638 - ไอดิน

ไอดิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เด็กทุกคนมีเกณฑ์ ในการประเมินเรื่องต่างๆ เป็นของตัวเอง

หากเขาไม่ได้มาตรฐานตามการประเมินของเรา ไม่ได้หมายความว่าเขาผิด

หลายๆปัจจัยออกแบบให้เขาเป็นแบบนั้น  หากเรียนรู้เขายังไม่มากพอ  ก็อย่าได้ด่วนพิพากษา  ต่อว่าเขา

ให้เกียรติเขา ตามที่เขาเชื่อถือว่าดี ในแบบของเขา  ให้เกียรติเรา ตามที่เราเชื่อว่าดี ในแบบของเรา

การแสดงความคิดเห็น  การให้คำปรึกษาของเรา...เป็นเพียงสิ่งกระตุ้นให้เขาคิดได้หลากหลายก่อนที่เขาจะประเมินคุณค่าด้วยตัวเอง

เขาอาจไม่ทำตามความคิดเห็น คำแนะนำของเรา...หรืออาจจะทำตรงกันข้ามก็เป็นได้

เด็กบางคนอาจได้เรียนรู้จากการผิดพลาดเรื่องเล็กๆ

แม้เขาจะไม่ทำตามเรา แต่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีคุณค่าเสมอ อย่างน้อยก็ไม่ได้มาจากมุมมองด้านเดียว

เขียน 19 Jul 2013 @ 22:04 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มันจึงทำให้เกิดความรู้ทางการวัดผลใหม่ที่เรียกว่า "การประเมินผลตามสภาพจริง" (Authentic Assessment) ครับ

ไม่มีเกณฑ์ใดสามารถวัดได้เท่ากันทั้งประเทศ และ ไม่สามารถวัดได้ในเด็กแต่ละคนด้วย

แหล่งข้อมูลอยู่ที่ ... http://school.obec.go.th/sup_br3/cr_3.htm