อนุทิน 126631 - คุณมะเดื่อ

วันนี้แจกบทภาพยนตร์สั้นให้กับเด็ก ๆ ที่เห็นว่า เหมาะกับบทบาทตัวแสดง เพื่อให้นำกลับไป

อ่าน แล้วจะให้มาเทส (นอก..กล้อง) เพื่อคัดเลือกอีกครั้ง  งานนี้ คุณแม่มด แสนซน รับบท

เป็นคุณครูสอนนาฏศิลป์ด้วย ( เพราะเรียนสายตรงด้านนี้ ) และยังต้องทำหน้าที่ช่วยกำกับ

ด้วย  ( เพราะจบด้านเทคโน ฯ มาอีกสาขาหนึ่ง ) ครูน้อย (ศพด.วัดอู่ตะเภา ) รับบท

คุณนาย เพราะบุคลิก..เป๊ะเลย.. งานนี้ คุณมะเดื่อได้ผู้ช่วยคุณภาพคับแก้วทีเดียว  ใกล้ ๆ

ตัวนี่แหละ ไม่ต้องลงทุน  ได้กำำไรเห็น ๆ นะ...พี่น้องงงงง.... อิ อิ อิ

เขียน 19 Jul 2013 @ 19:44 ()


ความเห็น (0)