อนุทิน 12663 - หยั่งราก ฝากใบ

@12655  พี่บางทรายคะ น้องก็ชอบบ่นกับตัวเองค่ะ  เพราะเราได้ทบทวนความคิด ความรู้สึกของเราไปด้วยเสมอ ไม่เพียงพร่ำด้วยลมปาก  น้องก็บ่นกับตัวเองค่ะ...ในวันนี้...

แล้วก็ตอบตัวเองว่า...ก็มันเป็นเช่นนั้นเอง....นี่นา...

เขียน 22 Jun 2008 @ 22:24 ()


ความเห็น (0)