อนุทิน #126599

วันนี้เป็นวันรำลึกพระคุณครู 

ช่วงแรกเป็นพิธีของนักศึกษาไทยพุทธ พานดอกไม้ธูปเทียนที่นำมาไหว้ครูนั้นมักจะเหมือนๆกัน หาพานที่คิดเอง ทำเองร่วมมือร่วมใจช่วยกันทำช่วยกันหาดินเหนียวดอกไม้ดอกหญ้านั้นน้อยมาก เพราะมีนักศึกษาไทยพุทธน้อย ช่วงต่อมาเป็นของนักศึกษามุสลิมซึ่งนำกระเช้าดอกไม้ ผลไม้มาไหว้คุณครูแทนพานดอกไม้ธูปเทียน ระหว่างทำพิธีนั้นไฟฟ้่าดับหม้อแปลงระเบิด แต่นักศึกษาทุกคนก็ให้ความร่วมมือด้วยดีจนเสร็จพิธี 

...ฝากข้อคิดสำหรับคุณครูทุกคนนะคะ......

เขียน:

ความเห็น (4)