อนุทิน 126595 - นางมารน้อย

นางมารน้อย

 

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการข่าวรณรงค์

และต่อต้านการทุจริตการเลือกตั้ง

           วันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๖ คณะครู กศน.อำเภอแก่งกระจาน ร่วมกับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นำทีมโดย นางสุนันทา การะเวก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งกระจาน ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรม โครงการเสริงสร้างเครือข่ายการข่าวรณรงค์และต่อต้านการทุจริตการเลือกตั้ง ในครั้งนี้ มีนักศึกษาของ กศน.อำเภอแก่งกระจาน เข้าร่วมการอบรบ ทั้งสิ้นจำนวน ๕๐ คน ณ เพชรวารินทร์ รีสอร์ท แอน สปา

           เริ่มต้นในช่วงเช้า เป็นพิธีเปิด โดย นางสุนันทา การะเวก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งกระจาน

หลังจากพิธีเปิดโครงการผ่านไป เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย จากครู กศน.อำเภอแก่งกระจาน โดย ครูเสงี่ยม สัมพันธารักษ์ ครู อาสาสมัคร กศน. และ ครูธนาธิป บุตรเพชร ครู กศน.ตำบล โดยมีสื่อการอบรม เป็น หนังการ์ตูนสั้น ๆ เกี่ยวกับประชาธิปไตย เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา


ช่วงต่อมา เป็นการให้ความรู้ กฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทั้งข้อปฏิบัติและข้อที่ไม่ควรทำขณะมีการเลือกตั้ง

ช่วงบ่ายมีการให้ผู้เข้าร่วมการอบรม ดูวีดิทัศน์ แล้วออกมานำเสนอรายกลุ่ม ว่าสิ่งที่ผู้เข้าร่วมการอบรม ได้ศึกษาไปนั่น มีปัญหาอะไร

สิ่งที่ข้าพเจ้า ครู กศน.และนักศึกษา กศน.อำเภอแก่งกระจาน ได้รับในครั้งนี้ คือ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ความสนุกสนาน และบรรยากาศดีๆ จากรูปจะรู้ได้ว่าพวกเรามีความสุขกับการอบรมครั้งนี้แค่ไหน

 

งานนี้ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ที่ได้ให้พวกเราชาว กศน.อำเภอแก่งกระจาน ได้ร่วมโครงการดีๆอย่างนี้

และขอขอบคุณ นางสุนันทา การะเวก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งกระจาน

ครูนาวี ต้นแจง ข้าราชการครู

ครูเสงี่ยม สัมพันธารักษ์ ครู อาสาสมัคร กศน. และครูธนาธิป บุตรเพชร ครู กศน. วิทยากรรับเชิญ

ขอขอบคุณ ครูเบญจมาศ มิ่งแม้น ครูวาสนา ต้นแจง และครูขนิษฐา ตรีรัตนปรีชา ผู้ควบคุมดูแลนักศึกษา

และสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ เพชรวารินทร์ รีสอร์ท แอน สปา ผู้อำนวยความสะดวก ทั้งสถานที่ อาหาร และบรรยากาศดีๆให้พวกเรา ตลอดทั้งโครงการ

                                                  นางสาวธนาธิป  บุตรเพชร ผู้รายงาน

เขียน 18 Jul 2013 @ 16:53 ()


ความเห็น (0)