อนุทิน 126581 - มารีนี กาซอ

สัปดาห์ที่ 9 ระหว่างวันที่ 8-12 ของเดือนกรกฎาคม

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่ทางโรงเรียนมีการซ้อมกีฬาเทศบาล จึงไม่มีการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากต้องพานักเรียนไปซ้อมกรีฑาที่สนามสุระกุลทำให้การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์ไม่มีการสอนแและคุณครูที่โรงเรียนก็ซ้อมนักเรียน แต่บางชั่วโมงก็จัดการเรียนการสอน เวลาในการจัดการเรียนการสอนต้องลดน้อยลงทำให้การเรียนการสอนไม่เต็มที่เท่าที่ควร เพราะนักเรียนมั่วแต่จะไปซ้อมกีฬา เลยทำให้บางห้องเรียนไม่ทัน เนื้อหาการสอนไปไม่พร้อมกัน และปัญหาดังกล่าวน่าจะหมดถ้้ากีฬาเทศบาลนี้จบไป

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้จึงไม่ได้จัดการเรียนการสอนอย่างที่ควร และสัปดาห์หน้าเริ่มแข่งกีฬา

เขียน 18 Jul 2013 @ 11:57 ()


ความเห็น (0)