อนุทิน 126575 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๕๗๗ |

"กระท่อมนา ฟ้าฝน และคนรัก"

อยู่บ้านนาด้วยรัก-ใจจักพบ
งามสงบของคลองคุ้งท้องทุ่งหญ้า
สิ่งที่อยู่ในใจ-ในดวงตา
หลอมเป็นจิตวิญญาณ์ของกวี
กระ่ท่อมนา ฟ้าฝนและคนรัก
ผองพืชผักปูทางสร้างวิถี
อากาศโปร่งน้ำรินและดินดี
เพียงพอที่จะหยั่งราก ฝากดอกใบฯ

เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
กวีซีไรท์

(กวีนิพนธ์ "กระท่อมนา ฟ้าฝัน และคนรัก")

เขียน 18 Jul 2013 @ 07:46 ()


ความเห็น (0)