อนุทิน 126562 - ดารนี ชัยอิทธิพร

17 ก.ค.56
2 สัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันมีภารกิจสำคัญต้องจัดการถึง 3 อย่าง ระหว่างนี้สภาพจิตใจว้าวุ่นมาก
แอบระบายความเครียดโดยเขียนเป็นบันทึกแบบ 'ไม่แสดงต่อผู้อื่น' ไว้    วันนี้ภารกิจสำเร็จ
ลุล่วงแล้วทั้ง 3 อย่าง รู้สึกโล่งใจ สงบใจอย่างไรบอกไม่ถูก  
เมื่อใจโล่งเบาจึงเข้าใจว่า ที่ผ่านมาเรา 'แบก' ภาระหนักอกหนักใจไว้ตลอดเวลา  สอนคนอื่น
ดีนัก วันนี้จึงมีโอกาสใช้ประสบการณ์สอนตัวเองบ้าง

เขียน 17 Jul 2013 @ 20:28 () แก้ไข 17 Jul 2013 @ 20:29, ()


ความเห็น (0)