อนุทิน 126545 - JJ

JJ

เวลาที่ปรากฏใน G2K น่าจะคลาดเคลื่อนไปหลาย ชั่วโมงครับ

เขียน 17 Jul 2013 @ 15:46 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

14 ชั่วโมงครับ

เขียนเมื่อ 

บันทึก ณ บัดนาว กลายเป็น 14 ชั่วโมง สงสัยอยู่ Chicago ครับ