อนุทิน #126545

เวลาที่ปรากฏใน G2K น่าจะคลาดเคลื่อนไปหลาย ชั่วโมงครับ

เขียน:

ความเห็น (2)

14 ชั่วโมงครับ

บันทึก ณ บัดนาว กลายเป็น 14 ชั่วโมง สงสัยอยู่ Chicago ครับ