อนุทิน #126541

  ติดต่อ

ถ้า สื่อมวลชน  ทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม...

และประชาชนส่วนใหญ่ รู้เท่าทันสื่อ...

แค่นั้น สังคมไทย จะอยู่ดีมีสุข อยู่รอดปลอดภัย ได้ครับ

  เขียน:  

ความเห็น (2)

ปัญหา คือ เีอียงข้างชัดเจนเกินความเป็นกลางนะครับ

หลายสื่อทีเดียว ;)...

ตอนนี้แทบหมดกำลังใจกับบ้านเมือง