อนุทิน 126541 - อ.นุ

อ.นุ

ถ้า สื่อมวลชน  ทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม...

และประชาชนส่วนใหญ่ รู้เท่าทันสื่อ...

แค่นั้น สังคมไทย จะอยู่ดีมีสุข อยู่รอดปลอดภัย ได้ครับ

เขียน 17 Jul 2013 @ 13:06 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ปัญหา คือ เีอียงข้างชัดเจนเกินความเป็นกลางนะครับ

หลายสื่อทีเดียว ;)...

ตอนนี้แทบหมดกำลังใจกับบ้านเมือง