อนุทิน 126533 - พรสุดา ทองปานดี

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 9 วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 (โรงดาราสมุทร)

อาทิตย์นี้ทางโรงเรียนได้มีการเรียนการสอนตามปกติแต่จะเน้นเรื่องการติวข้อสอบให้แก่นักเรียนของแต่ละวิชา คุณครูก็จะต้องสอนให้จบในหน่วยที่จะสอบ อาทิตย์นี้จะไม่มีการสั่งงานนักเรียนก็เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนเตรียมพร้อมสำหรับการสอบและการอ่านหนังสืออย่างเต็มที่  ส่วนในด้านวิชาวิทยาศาสตร์ก็มีการตรวจแบบฝึกหัดดูความเรียบร้อย เมื่อตรวจในแบบฝึกหัดหมดแล้ว ก็มีการติวข้อสอบกัน ในการติวก็จะเป็นการให้นักเรียนทำข้อสอบของปีที่ผ่านๆมาลองทำดู การเฉลยก็เป็นการถามตอบในข้อไหนที่นักเรียนไม่เข้าใจคุณครูก็จะมีการอธิบายเพิ่มเติมไป ส่วนในด้านกิจกรรมสัปดาห์นี้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ อัคคีภัย ก็ได้ความร่วมมือจากพี่ๆนักดับเพลิงมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมมีการสร้างความตื่นเต้นให้แก่นักเรียนเป็นจำนวนมาก มีการสร้างเหตุการณ์จำลองขึ้นมา โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งนักเรียนก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ในการทำกิจกรรมก็มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การเอาตัวรอด จากอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรา ในแต่ละกิจกรรมได้มีการดูแลความปลอดภัยเป็นอย่างดี

เขียน 17 Jul 2013 @ 11:08 ()


ความเห็น (0)