อนุทิน #126502

"หากจะเริ่มศึกษาเรื่องใด สิ่งที่ควรเรียนรู้เป็นอันดับแรกสุด ไม่ใช่คัมภีร์พันอักษร แต่เป็นการเตรียมพร้อมทั้งกายและใจก่อนลงมือศึกษา-"  จากรองปก  จันทราโอบอาทิตย์ สำนักพิมพ์ Spell

ในที่สุด ผมก็ได้มาแล้วทั้งสองเล่ม ต่อไปก็จะเข้าสู่โหมด อ่านกันสนั่นเมือง อีกครั้ง 

เขียน:

ความเห็น (0)