อนุทิน 126490 - นิตยา ข้าวงาม

                                                

สัปดาห์ที่  9 วันที่ 15-19  ก.ค 2556

 สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 9 ของการปฏิบัติหน้าที่ครูฝึกสอน ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ในสัปดาห์นี้นักเรียนส่วนใหญ่ไปแข่งขันกีฬา ทำให้เริ่มเนื้อหาใหม่ไม่ได้ ต้องให้นักเรียนส่วนน้อยที่ไม่ไปกีฬา ทำงานที่ยังค้างอยู่ และสั่งงานชิ้นใหม่ (เพื่อให้นักเรียนที่ติดกีฬาได้เรียนไปพร้อมๆกัน) ตอนนี้จะต้องสอน ป.4, ป. 5, ป.6 ด้วย เป็นวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ป.6 เรียน เรื่องธรรีพิบัติภัย ส่วน ป.4 เรียนเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาสาสตร์ และ ป.5 เรียนเรื่อง การพัฒนาการคิดด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาสาสตร์ เนื้อหาชั้น ป.4 และ ป.5 จะสามารถนำมาบูรณาการร่วมกันได้ เพราะเป็นเนื้อหาที่คล้ายๆ กัน

ในวันเสาร์ที่ 13 ดีใจมากที่ได้กลับมาสัมมนาที่มหาวิทยาลัย ได้กลับมาเจอกับเพื่อนๆ กลับมาเจออาจารย์ มีโอกาสได้กลับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของโรงเรียนแต่ละโรงเรียน

ในวันอาทิตย์ทางโรงเรียนให้มาคุมวงโยทวาทิศ และคุมนักกีฬาฟุตบอล  รู้สึกว่าในสัปดาห์นี้ คุ้มมากกับการเป็นครู ทำงานจันทร์ถึงอาทิตย์ รวมทั้งยังได้สอนหลากหลายวิชา จากที่สอนวิทยาศาสตร์อย่างเดียว น่าภาคภูมิใจมากที่ในสัปดาห์นี้ได้ประสบการณ์เพิ่มเติมในรายวิชาดนตรีกับพละด้วย


เขียน 16 Jul 2013 @ 09:16 ()


ความเห็น (0)