อนุทิน 126487 - JKL

JKL

การคุ้มครองผู้บริโภคโดยไม่เกิดผลกระทบทางลบต่อผู้ประกอบการ


และการส่งเสริมผู้ประกอบการที่ไม่เกิดผลกระทบทางลบต่่อการคุ้มครองผู้บริโภค 


สองอย่างนี้จะมีสมดุล ได้อย่างไรกันนะ

เขียน 16 Jul 2013 @ 08:23 ()


ความเห็น (1)

ต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายค่ะ