อนุทิน #126487

การคุ้มครองผู้บริโภคโดยไม่เกิดผลกระทบทางลบต่อผู้ประกอบการ


และการส่งเสริมผู้ประกอบการที่ไม่เกิดผลกระทบทางลบต่่อการคุ้มครองผู้บริโภค 


สองอย่างนี้จะมีสมดุล ได้อย่างไรกันนะ

เขียน:

ความเห็น (1)

ต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายค่ะ