อนุทิน 126487 - JKL

  ติดต่อ

การคุ้มครองผู้บริโภคโดยไม่เกิดผลกระทบทางลบต่อผู้ประกอบการ


และการส่งเสริมผู้ประกอบการที่ไม่เกิดผลกระทบทางลบต่่อการคุ้มครองผู้บริโภค 


สองอย่างนี้จะมีสมดุล ได้อย่างไรกันนะ

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายค่ะ