อนุทิน 126476 - กมลรัตน์ ไทยกลาง

สัปดาห์ที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑-๕  กรกฎาคม ๒๕๕๖

  สำหรับสัปดาห์ที่ ๘ นี้เป็นสัปดาห์ของการเตรียมงานกีฬาเทศบาล  ทำให้การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นปกติ  บางวันได้มีการจัดการเรียนการสอน  บางวันไม่ได้จัดการเรียนการสอน เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมีหน้าที่ในกิจกรรมกีฬาเทศบาลไม่เหมือนกัน ทำให้การจัดการเรียนการสอนแต่ละห้องไม่เหมือนกัน  บางห้องเนื้อหาไปได้เยอะแล้ว  แต่บางห้องก็ได้น้อย และเนื้อหาไม่ต่เนื่องกันในแต่ละห้อง

สำหรับหน้าที่ในกิจกรรมกีฬาเทศบาลนี้ได้ทำหน้าที่ควบคุมและฝึกซ้อมนักกีฑา และต้องซ้อมทุกวัน บางวันก็ไปซ้อมที่สนามสุระกุล  

เขียน 15 Jul 2013 @ 21:46 ()


ความเห็น (0)