อนุทิน 126465 - เกศินี ถิ่นพังงา

สัปดาห์ที่ 8 กรกฎาคม 2556 

       สัปดาห์นี้ มีการจัดการเรียนการสอนเพียงวันเดียว ก็คือวันจันทร์ ส่วนวันอังคาร- วันศุกร์  เป็นการสอบกลางภาค เรียนที่ 1/2556 ของนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ดังนั้นคุณครทุกคนต้องมีข้อสอบที่สมบูรณ์อยู่ในมือ เพราะในวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2556 จะเป็นการทดสอบผลการเรียนครั้งใหญ่ของนักเรียน ดิฉันได้รับหน้าที่ในการคุมสอบในวันที่ 10,11 และ 12 กรกฎาคม ซึ่งในวันที่ 10 และ 12 กรกฎาคม เป็นการคุมสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. และในวันที่ 11 กรกฎาคม ดิฉันทำหน้าที่คุมสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 ในการทำหน้าที่คุมสอบกรรมการคุมสอบแต่ละคนต้องทำหน้าที่อย่างไม่บกพร่อง เพราะไม่อย่างนั้นจะเกิดการทุจริตเกิดขึ้นในห้องสอบ สำหรับห้องสอบที่ดิฉันคุมสอบก็ถือว่าผ่านไปด้วยดี เพราะมีครูอีกท่านที่คอยให้คำแนะนำในการปฎิบัติ เมื่อนักเรียนเข้าห้องสอบอันดับแรกที่กรรมการคุมสอบต้องทำคือการกล่าวตักเตือนการทุจริต และต้องบอกรายวิชาที่นักเรียนสอบ รวมทั้งเวลาที่กำหนดให้ในวิชานั้นๆ และกรรมการคุมสอบต้องเดินตรวจความเรียบร้อบของห้องสอบ เมื่อนักเรียนทำข้อสอบเสร็จกรรมการจะต้องเก็บข้อสอบและเย็บข้อสอบใส่ซอง เพื่อนำส่งข้อสอบที่ฝ่ายวิชาการของโรงเรียน ซึ่งในสัปดาห์นี้จัดว่าเป็นการเรียนรู้งานเกี่ยวกับการเป็นกรรมการคุมสอบที่ดีของดิฉัน

        

เขียน 15 Jul 2013 @ 18:55 ()


ความเห็น (0)