อนุทิน 126449 - กาญจนา ชุมขวัญ

สัปดาห์ที่ 9 วันที่ 8-12 กรกฏาคม 2556

ในสัปดาห์นี้การจัดการเรียนการสอนเริ่มเป็นไปด้วยความราบลื่นมากขึ้น การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ได้นำนักเรียนมาเรียนในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อนเรียนเรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ นักเรียนไม่รู้จักสัตว์พวกอะมีบา ยูกลีนา  พารามีเซียม หาข้อมูลมาเปิดให้นักเรียนดู นักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจและเข้าใจเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเข้าใจถึงลักษณะของการสืบพันธุ์ของสัตว์แต่ละชนิดด้วย ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดภายในคาบเรียนแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือ นักเรียนทำงานช้ามาก มีแค่นักเรียนที่เรียนดีสามารถทำงานได้รวดเร็วและเสร็จก่อนเพื่อน ภายในห้องเรียน คนที่ทำช้าก็ช้ามาก บางคนยังไม่เขียนเลยสักตัวด้วยซ้ำ ปัญหานี้คิดว่าต้องหาวิธีการแก้อย่าเร่งด่วน เพื่อจะให้นักเรียนสามารถเรียนไปพร้อมๆ กันด้วย

ในสัปดาห์นี้ก็จะยุ่งกันในเรื่องการออกข้อสอบ และแก้ข้อสอบให้ตรงกับรูปแบบของโรงเรียน 

ระยะเวลาที่ผ่านมาเก้าสัปดาห์แลัวสำหรับการฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ในความรู้สึกเริ่มคุ้นเคยกับสถานที่เพิ่มมากขึ้น และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น มีปฏิสัมพันธุ์กับครูภายในโรงเรียนและเพื่อนๆ ที่มาฝึกประสบการณ์ร่วมกัน

เขียน 15 Jul 2013 @ 09:39 () แก้ไข 15 Jul 2013 @ 09:55, ()


ความเห็น (0)