อนุทิน 126444 - สุนิษา ดิษฐาภรณ์

          สัปดาห์ที่ 9 ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่นักเรียนจะเริ่มมีการซ้อมกีฬากัน เพราะจะมีกีฬาภายในโรงเรียนนเดือนสิงหาคมนี้ ส่วนในด้านการสอนในสัปดาห์นี้ก็ไม่มีปัญหา เพราะสามารถควบคุมห้องเรียนและมีเทคนิคในการสอนเพิ่มมากขึ้น

           ในสัปดาห์นี้ต้องทำคะแนน KPA และคะแนนสรุประดับ ส่งหัวหน้าสาระ มีมีปัญหาบ้างเล็กน้อย คือนักเรียนไม่ทำงานส่งจึงไม่สามารถให้คะแนนได้จึงทำให้ข้อมูลเหล่านี้เกิดการล่าช้าเล็กน้อย 

           จากการฝึกประสบการณ์สอน 9 สัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เรียนรู้อะไรหลายอย่างได้ประสบการณ์มากมายในการฝึกวิชาชีพ แต่นี้มันเพิ่งเริ่มต้นสำหรับดิฉันและยังมีเวลาอีกหลายเดือนในการฝึกประสบการณ์ แต่ดิฉันก็มีความสุขและคิดไม่ผิดที่ได้เลือกเรียนครู และอีกสำคัญ คือทางโรงเรียนเป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งทางโรงเรียนให้ความอบอุ่นมาก จึงทำให้ดิฉันมีความสุขในด้านการสอน

เขียน 14 Jul 2013 @ 23:27 ()


ความเห็น (0)