อนุทิน 126443 - ธีรเดช

ธีรเดช
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สัปดาห์ที่ 9 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2556

  สัปดาห์ที่ 9 สัปดาห์นี้ มีกิจกรรมนอกเหนือจากงานและภาระหน้าที่การสอน หลังจากนักกีฬาแบตมินตันได้ฝึกซ้อมมาเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ก็ถึงเวลาแข่งขันจริงในวันเสาร์ที่ผ่านมา ผลการแข่งขันเป็นที่พอใจทั้งคุณครูและนักเรียน และยังมีกีฬาและกีฑาประเภทอื่นๆที่ยังมีการแข่งขันในสัปดาห์ถัดไป

  ในด้านของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาเคมีพื้นฐาน ม.4 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ปิโตรเลียม ได้ลองใช้สื่อ PowerPoint ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนที่เคยพูดคุยกันในเวลาเรียนก็หยุดพูดคุย ให้ความร่วมมือกับการจัดการเรียนรู้มากขึ้น สนใจในบทเรียน เนื่องจากมีภาพและลำดับขั้นตอนการเกิดและแหล่งปิโตรเลียม นักเรียนรู้สึกชอบ อยากที่จะเรียนรู้ โดยได้สอบถามนักเรียนทั้งห้องว่านักเรียนชอบวิธีการสอนแบบไหน ระหว่างการสอนโดยใช้หนังสือแบบเรียน กับการสอนโดยใช้  PowerPoint นักเรียนทั้งหมดตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า ชอบให้ครูสอนโดยใช้ PowerPoint ในการจัดการเรียนรู้ สำหรับในรายวิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ม.5 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ระบบสุริยะ ได้ให้นักเรียนสืบค้น อภิปราย และอธิบายการกำเนิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ และบรรยายองค์ประกอบและขอบเขตของระบบสุริยะ จากการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยการนำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน นักเรียนทั้งหมดมีความกล้าแสดงออก

    

เขียน 14 Jul 2013 @ 22:50 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

น่ารักกันจัง เป็นกำลังใจให้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากคับ ^_^