อนุทิน 126439 - เบญจมาศ มณีมัย

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีการสอนแบบปกติ แต่ต้องมีการสรุปหน่วยคือต้องสรุปคะแนนKPAของหน่วยที่เรียนมาแล้ว แล้วส่งให้กับหัวหน้า ส่วนเรื่องของนักเรียนในคณะ ทางครูที่รับผิดชอบภายในคณะมาร่วมพูดคุยกัน เช่นเรื่องการเข้าเรียนของนักเรียน แต่อาทิตย์นี้คณะครูได้มีการวางแผนจัดมาตรดารให้กับนักเรียนเวลาพักเที่ยง ซึ่ง ทางโรงเรียนไม่อนุญาติให้นักเรียนอยู่บนห้องเวลาพักเทีายงแต่ก็ยังมีนักเรียนบางส่วนที่ผ่าฝืนกฎระเบียบของโรงเรียน ทางคณะของดิฉันจึงมีมาตรการจัดการกับเด็กพวกนี้โดยการล๊อคประตูขึ้นลงอาคารเรียน ส่วนเรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรมาก ที่จะมีมาในไม่นานคืองานการแข่งขันกีฬาคณะ อาทิตย์นี้จึงเริ่มมีการคัดตัวนักกีฬา และในสาระวิทยาศาสตร์ก็เริ่มมีการวางแผนงานที่จะจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์

เขียน 14 Jul 2013 @ 21:42 ()


ความเห็น (0)