อนุทิน 126437 - กาญจนา ฮะยีตำมะลัง

สัปดาห์ที่ 9 ระหว่างวันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2556

              เก้าสัปดาห์แล้วกับการเป็นนักศึกษาฝึกสอนที่ โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี สัปหรับสัปดาห์นี้งานในด้านการ                     สอนก็เป็นไปตามปกติ สำหรับการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นในหน่วยที่ 2 ในเรื่องทรัพยากรที่รัก ซึ่งได้ให้นักเรียนศึกษาสำรวจทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงเรียน   ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษา เรียนในเรื่องของการตอบสนอง                    ต่อสิ่งเร้าของพืชและสัตว์ ซึ่งการเรียนการสอนเป็นไปตามปกติ ซึ่งเด็กนักเรียนโรงเรียนนี้เป็นเด็กที่กล้าแสดงออก เป็นเด็กที่กล้าถาม ชอบสงสัย แต่บางครั้งคำถามที่นักเรียนถามครูฝึกสอนก็ตอบได้บ้างไม่ได้บ้างซึ่งมีครูพี่เลี้ยงค่อยช่วยตอบในบางคำถาม สำหรับงานในหน้าที่ครูสำหรับสัปดาห์นี้ได้รับมอบหมายให้เข้าประชุมเพื่อจัดกิจกรรมภาษาไทยในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ซึ่งมีหน้าที่ จัดนิทรรศการ จัดบรอดวันภาษาไทย และช่วยคุณครูซ้อมละครเกี่ยวกับธรรมะให้กับนักเรียน  นอกจากนี้ก้อยังทำหน้าที่แทนครูพี่เลี้ยง ซึ่งในวันพฤษครูพี่เลี้ยงไม่สบาย ทุกอย่างเป็นไปอย่างปกติ นักเรียนทุกคนน่ารัก 


เขียน 14 Jul 2013 @ 20:11 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ดีจังค่ะ เป็นกำลังใจนะคะ