อนุทิน 126435 - ศิริพรรณ บูเก็ม

สัปดาห์ที่ 9

            ในสัปดาห์นี้ของนักศึกษาฝึกสอนเป็นสัปดาห์ที่จัดการเรียนการสอนตามปกติ สามารถควบคุมชั้นเรียนได้แล้วกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เริ่มหากิจกรรมและเทคนิคต่างๆ ในขณะที่สอน เช่น การเล่นเกม การทำสมาธิก่อนเรียนและหลังเรียน ในชั้นป.6 ได้สอนจบหน่วยที่ 1 แล้ว พร้อมกับทำแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 1 เป็นที่เรียนร้อยแล้ว ส่วนป.5 เข้าสู่เนื้อหาวัฏจักรของสัตว์ ในคาบการสอนได้ให้นักเรียนยกตัวอย่างสัตว์ในท้องถิ่นที่รู้จัก พร้อมวาดภาพวัฏจักรที่ตนเองสนใจ และนำเสนอหน้าชั้นเรียน 

            ในทุกๆวันอังคารและวันศุกร์ ก็ทำหน้าที่จำหน่ายคูปองอาหารกลางวันแก่นักเรียน และควบคุมนักเรียนในการเก็บขยะตอนเช้า การเข้าแถวหน้าเสาธง เป็นต้น

เขียน 14 Jul 2013 @ 19:59 ()


ความเห็น (0)