อนุทิน 126423 - กานดาน้ำมันมะพร้าว

น้องอาจารย์จันกลัวสารพิษ  ....."  กลัวเรื่องยาพิษบนเปลือกมังคุดค่ะพี่ดา " พี่ดาก็พึ่งนึกได้ ตอนสอนก็ไม่ได้นึก เลยถามอาจารย์สุวัฒน์เพื่อความสบายใจ....ได้คำอธิบายมาดังนี้

Suwath Sapyaprapa  ผลมังคุด เป็นผลไม้ ที่อาจกล่าวได้ว่าปลอดภัยจากสารพิษชนิดหนึ่งทีเดียว เพราะการทำลายจากแมลงศัตรู อยู่ในช่วงแรกๆของการผลิต หนอนชอนใบทำลายใบอ่อน เพลี้ยไฟ ทำลายยอดอ่อน ดอกและผลอ่อน นับแต่ออกดอกติดผลจนเก็บเกี่ยวได้ ใช้เวลา 11-12 สัปดาห์ ทิ้งระยะกว่าจะเก็บเกี่ยวนานมากพอที่สารพิษที่ใช้ในช่วงต้นๆ สลายต้วไปจนหมดสิ้น อีกประการหนึ่งเปลือกผลมังคุดหนามาก สารพิษที่ใช้ป้องกันกำจัดแมลงไม่ซึมเข้าไปในผล ปัจจุบันใช้น้ำมันสะเดาทดแทนสารพิษ นอกจากได้ผลมังคุดปลอดสารพิษแล้ว จริงๆหลักใหญ่ ก็เพื่อตัวชาวสวนเองปลอดภัยจากสารพิษ ไม่ว่าจะใช้สารพิษหรือไม่ ผลมังคุดปกติก็ปลอดภัยจากสารพิษอยู่แล้ว ดังได้กล่าวไว้แล้วตอนต้น ดังนั้นก่อนนำไปต้มหรือนึ่ง จะล้างน้ำเพื่อความสบายใจ ก็ทำได้นะครับเขียน 14 Jul 2013 @ 17:26 ()


ความเห็น (0)