อนุทิน 126411 - อาอีดะ เจ๊ะแม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม 2556

สำหรับสัปดาห์นี้การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนไม่มีปัญหาอะไรมาก การจัดการเรียนรู้เรียบร้อยดี สัปดาห์นี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ อาทิเช่น เวรรับส่งนักเรียนในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เวรควบคุมโรงอาหารทุกวันศุกร์ และเวรควบคุมละหมาดในทุกๆ วัน สัปดาห์นี้ได้เข้าสอนแทนครูหลายวิชาด้วยกัน เข้าคุมนักเรียนสำหรับครูที่ไม่เข้าสอน ช่วยจัดแถว คุมแถวนักเรียน ในตอนเข้า สำหรับอาทิตย์นี้มีการจัดกิจกรรมบรรยายต้อนรับเดือนรอมฏอน ซึ่งเป็นเดือนที่มุสลิมทุกคนต้องถือศีลอด นอกจากนั้นแล้วในวันนั้นได้มีการเลี้ยงฉลองเพื่อปิดท้าย ต้อนรับเดือนอันประเสริฐในเดือนนี้

เขียน 14 Jul 2013 @ 11:16 ()


ความเห็น (0)