อนุทิน 126410 - อาอีดะ เจ๊ะแม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สัปดาห์ที่ 9 วันที่ 13 กรกฎาคม 2556

สำหรับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของการถือศีลอด นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนเหมือนปกติ แต่ในเดือนนี้การจัดการเรียนการสอนมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการสอนให้เร็วขึ้น เพื่อบุคคลากรในโรงเรียนและเด็กนักเรียนได้กลับบ้านเร็ว เพื่อที่จะได้ทำศาสนกิจในเดือนอันประเสริฐเดือนนี้ให้มากกว่าเดิม เพื่อผลบุญที่พระองค์ทรงตอบแทนในโลกอาคีรัต จากเวลาปกติ เริ่มเรียน 08.10 – 15.30 น. เลื่อนจากเวลา 08.00 – 14.10 น. (เวลานี้ใช้เฉพาะเดือนรอมฏอนเท่านั้น )ซึ่งตรงกับเดือน กรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม หลังจากเดือนนี๋กใช้เวลาตามปกติ สำหรับสัปดาห์นี้การจัดกรเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น ได้จัดทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน

เขียน 14 Jul 2013 @ 11:13 ()


ความเห็น (0)