อนุทิน 126400 - อิรฟัล สะมะแอ

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 9 วันที่ 13 กรกฎาคม 2556

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการสอบกลางภาค ผมไม่ได้รับหน้าที่ในการคุมสอบเลยใช้เวลานี้ในการตรวจใบงานนักเรียน สรุปคะแนนก่อนกลางภาคของนักเรียน ทำแผนการจัดการเรียนรู้ เตรียมการสอน ทำสื่อการสอน และร่างโครงการพัฒนาผู้เรียนที่จะทำในเทอมนี้

สัปดาห์นี้ผมไปเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ผมเป็นครูประจำชั้นด้วย ไปกับครูประจำชั้นอีกท่านหนึ่ง ได้รับการต้อนรับจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีทั้งน้ำและผลไม้ แต่น่าเสียดายที่ผมไม่สามารถรับประทานได้ เพราะผมถือศีลอด ^^ นักเรียนจะใส่ถุงให้ผมกินแก้บวชด้วย น่ารักจริงๆ ก็เป็นโอกาสดีที่ได้ทำความรู้จักกับผู้ปกครองนักเรียน ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครอบครัว ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็มักจะเล่ากิจวัตประจำวัน สิ่งที่ลูกชอบ ความฝัน ของลูกให้เราฟังด้วย ทำให้เรารู้จักนักเรียนมากขึ้น

สัปดาห์นี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดี “อัลฮัมดูลิลลาฮ”


เขียน 13 Jul 2013 @ 23:16 ()


ความเห็น (0)