อนุทิน 12640 - Ka-Poom

  ติดต่อ

ปณิธาน ๓ ประการที่ท่านพุทธทาสขอฝากไว้ให้กับอนุชน

ออกมาเสียจากอำนาจวัตถุนิยม

      วัตถุนิยมเป็นความรู้ที่ขาดสติปัญญา

      เป็นทาสตาหูจมูกลิ้นกาย

      มีสติปัญญาใช้อายตนะเพื่อการศึกษา

       ให้วัตถุเพียงแค่รับใช้จิต

       ให้จิตอยู่เหนือสิ่งอำนาจสิ่งใดใด  

       ความสุขที่แท้จริงอยู่เหนือวัตถุ

สำเร็จเมื่อไร โลกก็เป็นนครอมตมหานิพพาน

  เขียน:  

ความเห็น (0)