อนุทิน 126397 - ไอดิน

ไอดิน

การเปลี่ยนแปลงไม่มีความผิด
ความไม่ได้ดั่งใจจากการเปลี่ยนแปลงต่างหากที่ก่อกวน
ทุกสิ่งได้เปลี่ยนไปแล้ว ไม่สามารถย้อนกลับไป
หากแต่ ... เราสามารถเริ่มต้นใหม่ในสิ่งดี ดี ได้เสมอ ^ ______ ^
เริ่มจากตัวเอง เรียนรู้บนเส้นทางของตัวเอง ในขณะที่เรากำลังพยายาม อดทน ต่อสู้ไปข้างหน้า ในช่วงเวลาเดียวกัน อย่าลืมว่ายังมีเพื่อนๆ อีกมากมาย ต่างเผชิญสุขสลับทุกข์เฉกเช่นเดียวกันกับเรา แม้ต่างเส้นทาง

เขียน 13 Jul 2013 @ 22:57 () แก้ไข 13 Jul 2013 @ 22:58, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ความเปลี่ยนแปลงเป็น "อนิจจัง" ;)...